Stuff Events

Powered by:

Te Kura Kaupapa Māori o Kaikohe

Address:

20 Hongi Street, Kaikohe

Phone:

+64 9-401 2726

Website:

Official Website

Ā tō rātou wā, kia tū Rangatira ngā ākonga o Te Kura Kaupapa Māori o Kaikohe i te ao.
E rere
Kia koi
Kia ngohengohe

Special offers

How to get your Event listed

To have your Event appear on Stuff Events, go to www.eventfinda.co.nz who supply the event listings for this site.

Click here to add your Event now!
Powered by: